khóa tin học văn phòng

KHÓA TIN HỌC VĂN PHÒNG

 KHÓA TIN HỌC VĂN PHÒNG TỪ CƠ BẢN TỚI NÂNG CAO  Ai nên chọn Khóa Tin học văn phòng cơ bản? ✔ Học sinh, sinh viên chưa biết cách gõ 10 ngón trên bàn phím, chưa hề có kiến thức về Tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint ✔ Sinh viên đã tốt nghiệp chuẩn…